Kinderopvang en -verzorging

Zorg en Welzijn “Kinderopvang en verzorging” (KOV): op LBO-B en LBO-C niveau duurt 3 schooljaren.

IMGP0115

Het eerste richtingsjaar (LBO 2) is een oriëntatiejaar in Zorg en Welzijn.
Bij de overgang naar het tweede (B/C 3) richtingsjaar wordt deze studierichting gesplitst. De leerlingen mogen dan kiezen voor de richting Kinderopvang en verzorging of Ouderenzorg.
In het tweede (B/C 3) en derde (B/C 4) richtingsjaar vindt dan de specialisatie plaats van de gekozen richtingen.
Er wordt stage gelopen in een kinderopvang of peuterspeelzaal.

Doel studierichting Kinderopvang en verzorging:
Na deze opleiding zijn de leerlingen in staat het kind tussen  0-4 jr te begeleiden en verzorgen.

Avo vakken:

 • WiskundeIMGP0139
 • Natuurkunde
 • Handelsvakken
 • Nederlands
 • Engels
 • Spaans
 • SWO (Sociale Wereld Oriëntatie)
 • Lichamelijke opvoeding
 • Computerles

Beroepsgerichte vakken:

Theorie

 • Psychologie
 • Omgangskunde
 • Hygiëne
 • Kinderlectuur

Praktijk

 • Kinderverzorging
 • Huishoudkunde
 • Expressie
 • Lesgeven

Vervolg opleidingen van het B niveau:

 • Avond SMI (alle DS)
 • COVAB- Ziekenverzorgende (alle LBO-DS)
 • Doorstroming naar LBO C4 KOV

Vervolg opleidingen van het C niveau:

 • COVAB-Verpleegkunde (alle LBO-DS)
 • Dag en Avond IMEAO (all LBO-DS)
 • KMBO-DS / MBO-DS (FD/ HOR/ MCC in oprichting)
 • SMI dag en avond (alle LBO-DS)

Waar kun je werken met Kinderopvang en verzorging

 • Kinderopvang
 • Peuterspeelzaal