LBO Onderwijs

LAGER BEROEPSONDERWIJS

Het Lager Beroepsonderwijs (LBO) is onderverdeeld in drie niveaus namelijk LBO-A, -B en –C.

Het LBO-A is praktisch gericht, A1, A2 en A3. Na LBO-A3 succesvol te hebben afgerond, ontvangt de leerling een LBO-A diploma en kan hiermee op de arbeidsmarkt terecht of verder studeren op LBO-B3 of Avond LBO-B3.

Het LBO-B is eveneens praktisch gericht en heeft vier leerjaren. Na LBO-B4 succesvol te hebben afgerond, ontvangt de leerling een diploma en kan hiermee op de arbeidsmarkt terecht of verder studeren op LBO-C4 (schakeljaar MBO) of op de Avondopleiding MBO.

Het LBO C-niveau daarentegen is theoretisch gericht en heeft vier leerjaren. Na LBO-C succesvol te hebben afgerond, ontvangt de leerling een diploma en kan verder studeren op MBO-niveau.

Op het A. L. Waaldijkcollege worden er 5 dienstverlenende studierichtingen gegeven:
Facilitaire dienstverlening
Hotel restaurant café
Mode, Creatie en Commercie
Zorg en Welzijn: ‘Kinderopvang en –Verzorging’ en ‘Ouderen Zorg’

Het VAKKENPAKKET bestaat uit:
– Algemeen vormende vakken
– Beroepsvormende vakken

Tot de algemeen vormende vakken voor de dienstverlenende studierichtingen behoren:
Nederlands
Engels
Spaans
Wiskunde
Natuurkunde
Handelsvakken
Rekenen
Sociale wereldoriëntatie
Creatieve vorming
Lichamelijke opvoeding

Tot de beroepsvormende vakken per studierichting behoren:
Theorie vakken
Praktijk vakken