MBO Onderwijs

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

                                          

                                       VACATURE

Het A.L.Waaldijkcollege Mbo is op zoek naar een docent-teamleider voor de richting Dienstverlening.

Organisatiecultuur

Het A. L. Waaldijkcollege Mbo biedt beroepsonderwijs, educatie en bedrijfsopleidingen voor (jong) volwassenen aan.

Het onderwijsaanbod van het A. L. Waaldijkcollege Mbo is bestemd voor eenieder die kennis, inzicht en vaardigheden verder wil ontwikkelen.

Het onderwijs is gericht op het behalen van een kwalificatie die toegang tot de arbeidsmarkt verschaft en doorgestroomd kan worden naar een hogere beroepsopleiding.

De docent-teamleider Zorg en Welzijn is verantwoording schuldig aan de coördinator Mbo.

 

Functieomschrijving docent-teamleider Zorg en Welzijn Mbo

De docent-teamleider dienstverlening vervult een sleutelfunctie binnen de klantgerichte en excellente kennisorganisatie die het A.L. Waaldijkcollege wil zijn.

In die rol is hij/zij (mede) verantwoordelijk voor het volgende:

 • De docent- teamleider heeft op het gebied van onderwijsuitvoering een coördinerende en een meer inhoudelijke rol, gericht op ontwikkeling van beleid.
 • De docent- teamleider geeft les aan leerlingen en coacht en geeft leiding aan leerkrachten.
 • De docent- teamleider regelt praktische zaken als vervanging bij ziekte en het voeren van functioneringsgesprekken.
 • De docent- teamleider draagt zorg voor de afstemming van onderwijsuitvoering binnen de sector en de kwaliteit van leerlingbegeleiding.
 • De docent- teamleider vertaalt schoolbeleid naar praktische uitvoering door het team.
 • Naast lesgeven houdt de docent- teamleider zich ook bezig met de verdere ontwikkeling van het lesmateriaal binnen de studierichting Dienstverlening.

Persoonlijkheidsprofiel & opdracht

 • Zakelijk, resultaatgericht en analytisch, zowel de aandacht kunnen richten op het optimaliseren van de interne organisatie binnen de middagopleidingen en cursussen, alsook actieve aandacht schenken en vormgeven aan het relatiebeheer passende bij de naar buiten gerichte sector.
 • Kennis van de onderwijssector en met name Educatie/contractonderwijs is een must.
 • Bij afwezigheid van de coördinator wordt die door de teamleider vervangen.

Opleidingsniveau en werkervaring

 • Heeft minimaal een mo B- opleiding maar bij voorkeur een Masteropleiding in Onderwijskunde of Education.
 • Heeft minimaal 3 jaar ervaring in het beroepsonderwijs.
 • Heeft werkervaring met (jong) volwassenen.

Werktijden & opdracht

´s Morgens en ´s avonds. De afstemming gebeurt met de coördinator Mbo.

Deelname aan overleggen die de opleiding ten goede komen.

Verplichte deelname aan na- en bijscholingsactiviteiten.

Salariëring volgens de vigerende overheidssalarissen voor leerkrachten.

Motivatiebrieven met CV kunnen voor 5 december a.s. gericht worden aan de Sollicitatiecommissie Waaldijkcollege Mbo via [email protected]

Voor informatie bent u terecht bij de coördinator van het Mbo drs. Clyde Overman te bereiken op telefoonnummer 521677.

Bekijk de verschillende opleidingen in het MBO menu.